Over

De mythe van Damysus

Damysus (Grieks: Damysos) was in de Griekse mythologie één der Giganten. Hij werd samen met de andere Giganten voortgebracht door Gaia, de moeder aarde, nadat deze de bloeddruppels, die uit het door Kronos ontmande lichaam van zijn vader Ouranos stroomden, in zich had opgenomen. Het waren reusachtige wezens met elk hun eigen sterktes en Damysus was de snelste van hen allen.

Gigant, bronzen beeldje van Klein-Azië, 3de kwartaal van de 2de eeuw vChr, Louvre, Paris.

In de strijd om de heerschappij over het heelal tussen de Oude goden onder leiding van de Titaan Kronos en de nieuwe Olympische goden onder leiding van diens zoon Zeus vochten de Giganten aan de zijde van Kronos. Vermits de Giganten noch door een god noch op hun geboortegrond konden worden gedood, schakelde Zeus de sterveling Herkules in. Samen overwonnen zij de Giganten. Een deel van hen werd door Herkules van hun geboortegrond gesleept en door zijn pijlen gedood een ander deel werd door de goden bedolven onder vulkanische eilanden waar ze zich af en toe nog roeren als een vulkaan uitbarst. Damysus werd begraven in Pallene in Tessalië in het noorden van Griekenland.

Nadat Zeus op deze manier heerser van het heelal geworden was ijverde hij met Poseidon voor de hand van de mooie zeenimf Thetis, maar beiden staakten hun pogingen toen voorspeld werd dat ze een zoon zou baren die groter zou worden als zijn vader. Daarom regelden ze een huwelijk met de sterveling Peleus, de koning van de Myrmidonen in Tessalië. Thetis baarde zes kinderen en probeerde ze tevergeefs onsterfelijk te maken door ze in het geheim met Ambrozijn, de goddelijke drank die onsterfelijk maakte in te smeren en ze vervolgens boven een magisch vuur te houden om het sterfelijke deel weg te branden. Toen ze opnieuw probeerde met haar zevende zoon Achilles werd dit door Peleus ontdekt en hij redde zijn zoon van de vlammen terwijl slechts zijn voet was verbrand. Hij vertrouwde hem voor zijn opvoeding toe aan de Centaur Chiron. Deze groef het lichaam van Damysus, de snelste van alle Giganten op om zijn “astragale” te verwijderen en in de verbrande voet van Achilles te plaatsen waaraan de Griekse held van dan af zijn snelvoetigheid dankte. Volgens de oude mythe werd de hiel van Achilles later door Paris in de Trojaanse oorlog door een pijl geraakt waardoor de astragale van Damysus viel en Paris Achilles kon doden.

Betekenis en doel van Damysis

Net zoals de oude Griekse god Damysus, die zelf de snelste was van alle ouderen, moeten wij masters het onderspit delven tegen de jongere Olympiërs. Hoe goed we ook zijn of streven te zijn, niemand kan aan het vertragende effect van de tijd ontsnappen. De dagen waarbij we ons met de jongeren kunnen handhaven worden stelselmatig schaarser tot het ogenblik waar we er ons moeten bij neerleggen dat er een onoverbrugbare kloof tussen de jongere en masters generatie zit.

Toch is de mythe ook hoopvol want het is dankzij een deeltje van de master (de kennis en kunde) dat de nieuwe generatie de gave van de snelvoetigheid kan krijgen.

Het mooie aan de mythe van Damysus is dat het zowel over het verlies als over de winst (het doorgeven) van “de snelheid” gaat

Bij de meeste van ons gaat het verlies van absolute snelheid echter niet gepaard met een verlies aan competitiviteit. Daarom blijven we er binnen de vergelijkbare groep van masters naar streven om – net zoals Damysus – de snelste te zijn. Om dit te bereiken en ons beste zelf te worden moet eenieder zijn eigen weg/tocht afleggen. Er zijn immers vele wegen die naar Rome leiden en de weg die je volgt is per definitie voor iedereen anders.

Deze site is een beschrijving van de weg die ik afleg om mijn doelen te bereiken. Ik poog vanuit mijn ervaring duiding te geven waarom bepaalde stappen voor mij werken en andere niet en dit waar het enigszins kan gesteund door wetenschappelijk bewijs. Hoewel deze weg uniek is, hoop ik door het delen van deze informatie de reisgenoot/lezer er voor te behoeden om al te grote omwegen te maken of in doodlopende straten terecht te komen op weg naar hun ultieme doel. Maar het mag duidelijk zijn dat wat voor mij werkt niet altijd zomaar naar iedereen overdraagbaar is.

Damysis is er “voor Damysusen”, voor masters die zich nog snel voelen, het zijn of het willen worden.

Waarschijnlijk ben je er al achter gekomen dat voor het bereiken van uitdagende loopdoelen, de tocht lang is en dat je geduldig moet zijn. Nog meer dan de voldoening van het uiteindelijke resultaat moet je plezier vinden in de stappen die je neemt naar het doel om het vol te houden.

Verbeteren vereist een continue zoektocht naar nieuwe en betere manieren. Omwille van de gewenning van het lichaam is een herhaling van hetzelfde recept immers geen automatische garantie voor verdere verbetering. De weg is dus een zoektocht van experimenteren en innovatie. In die zin kan deze site ook een inspiratie zijn om nieuwe dingen te ontdekken.

Bronnen:
[1] Gigant Damysos
[2] De Giganten

Afbeeldingen:
[1] Olympus, The Fall of the Giants | Francisco Bayeu y Subias | 1764 | Museo del Prado, Madrid
[2] Gigant, bronzen beeldje van Klein-Azië | 3de kwartaal van de 2de eeuw vChr | Musée de Louvre, Paris